Copyright @ 2014 | Cora van Zon | Alle rechten voorbehouden


1 daagse Bromfiets opleiding


                                       Prijs € 375,00


Om examens te kunnen doen moet je minimaal

16 jaar zijn! Theorielessen iedere dinsdag van

18.00 tot 19.00


Wat je bij het bromfiets theorie-examen bij je moet hebben:Het theorie examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er 44 goed moet hebben.


Voor informatie of aanmelding kun je ons altijd bellen: 0548-541770 of mailen naar info@offroad.nl
Met een brommer rijbewijs mag je op een brommer en met een brom mobiel rijden.
Met een brom mobiel rijbewijs mag alleen met een brom mobiel gereden worden.


Theorie:
Er moet een theorie examen gedaan worden. Dit examen geldt zowel voor brommer
als brom mobiel. Het is niet noodzakelijk om vooraf aan de praktijk opleiding geslaagd te zijn
voor de theorie. Het heeft wel voordelen.


Praktijk:
Bij het praktijkexamen wordt alleen gekeken naar de beheersing van het voertuig.
 Er worden alleen bijzondere verrichtingen gedaan op een
afgesloten terrein. Met andere woorden
je moet met aantal oefeningen laten zien dat je om kunt gaan met een brom mobiel.

Het gaat hier om snelheid, sturen en remmen. De oefeningen zijn wel praktijkgericht.
Je zult dus
moeten doen alsof er verkeer om je heen is.

Er zijn 2 groepen van 6 oefeningen. Je moet 1 groep doen. Hiervan mag elke oefening
die slecht gaat 1 keer over gedaan worden. Er mag max 1 oefening onvoldoende blijven.
Max 1 oefening onvoldoende betekent dus dat je geslaagd bent.

Er kunnen ook rijlessen op de openbare weg gedaan worden( dit is ons advies).
Voor deze lessen gebruiken we een Ligier met dubbele bediening. Net als in een lesauto.

De Lessen zijn 40 euro per uur


BROMMOBIEL bijzondere verrichtingen tijdens examen

De bijzondere verrichtingen worden afgenomen op een verkeersarm terrein. De examinator kijkt toe van een afstand. Uitgezette pylonen mogen onder geen beding worden verschoven of omver gereden; dat leidt tot een onvoldoende. Kijkgedrag wordt niet beoordeeld, maar bij foutief kijkgedrag krijgt de kandidaat wel advies mee. De bijzondere verrichtingen zijn onderverdeeld in twee groepen. Eén bijzondere verrichting is verplicht en komt derhalve in beide groepen voor. Iedere groep bestaat uit zes verrichtingen die zo evenredig mogelijk over de groepen zijn verdeeld.

Halve draai linksom

(Groep 1)         Hierbij moet de kandidaat het voertuig binnen de beschikbare ruimte (een breedte van elf meter) in één keer in een                        vloeiende lijn (naar links) keren. Deze wijze van keren wordt vanuit een vooruit rijdende beweging gemaakt.

File-parkeren voorwaarts

(Groep 1)         De kandidaat moet laten zien dat hij of zij binnen een beperkte ruimte (een vak van tweeën halve meter breed en tien                        meter lang) handig en beheerst het voertuig parkeert voor een denkbeeldige auto en daarna weer voorwaarts wegrijdt.

Precisie stop

(Groep 1)         Hierbij komt de kandidaat aanrijden met 35 kilometer per uur, voert een gelijkmatige remming uit en komt tot stilstand                        bij een poortje op zeventien meter van het punt waar de remming werd ingezet.

Keren d.m.v. steken

(Groep 1)         Het voertuig moet in een denkbeeldige straat (met een rijbaan breedte van zes meter) vlot gekeerd worden, zonder te                        sturen bij stilstand. Na het keren weer wegrijden.

Vak parkeren achterwaarts

(Groep 1)        De kandidaat moet met gedoseerde snelheid het voertuig achterwaarts rijdend recht in het vak parkeren en daarna met                       een korte beweging naar rechts vooruit uit het vak wegrijden.

Stop in de bocht

(Groep 1 en 2) De kandidaat moet met 30 kilometer per uur een bocht inrijden en dan op teken van de examinator - door krachtig                       remmen - tot stilstand komen. Hierbij mag het voertuig niet uit de koers lopen en de wielen mogen niet blokkeren.

Recht achteruit rijden

(Groep 2)        Deze verrichting is bedoeld om de koers vastheid te beoordelen. De kandidaat moet twintig meter met gelijkmatige                       snelheid achteruit rijden naar een vast punt. Lichte stuur correcties worden geaccepteerd. Het voertuig moet gestopt                       worden met de achterzijde binnen een halve meter van het opgegeven punt.

File-parkeren achterwaarts

(Groep 2)        Hierbij moet de kandidaat het voertuig achteruit parkeren in een vak van tweeën halve meter breed en acht meter lang                       en daarna weer voorwaarts wegrijden.

Vak-parkeren voorwaarts

(Groep 2)        De kandidaat moet met gedoseerde snelheid het voertuig recht in het vak van tweeën halve meter breed en drieën halve                       meter lang parkeren en daarna met een korte beweging achteruit het vak wegrijden met een bocht naar rechts.

Noodstop

(Groep 2)        Bij deze oefening is het de bedoeling een maximale remming uit te voeren bij 40 kilometer per uur zonder de controle                       over het voertuig te verliezen.

Uitwijk oefening

(Groep 2)        Bij deze oefening rijdt de kandidaat met een geringe snelheid en correct sturend om een pylon, die zes meter uit de                       rijrichting ligt, om daarna de weg op de oorspronkelijke rij lijn te vervolgen.

                     De nadruk ligt op stuur beheersing.